top of page

YOLA TERK - İHDAS UYGULAMALARI

About

Yola terk ihdası, kamusal projelerin başarıyla tamamlanması için kritik bir adım olan özel mülkiyete sahip arazilerin kamusal kullanım için terk edilmesi sürecini ifade eder.

Yola terk ihdası, yeni yolların inşa edilmesi veya mevcut yolların genişletilmesi gibi altyapı projeleri için gereken araziye sahip olma sürecini temsil eder. Bu süreç, kamusal projelerin altyapısının oluşturulması için kritik bir adımdır ve aşağıda adım adım açıklanmaktadır.

Yola terk ihdası, devlet veya belediyenin kamusal yarar için yeni bir yol inşa etmek veya mevcut bir yolun genişletilmesi projesini gerçekleştirmek amacıyla özel mülkiyete sahip araziyi kamusal kullanım için elde etme sürecidir. Bu süreç, kamusal projelerin altyapısının oluşturulması için kritik bir adımdır.

Uzunlu Harita olarak, Yola Terk – İhdas projelerinizi hassas ve hızlı bir şekilde takip ederek, tamamlıyoruz. İnşaat projelerinizde güvenilir bir partner olarak size destek olabiliriz.

Hide and Seek
yola terk 5 uzunlu harita.jpeg

Yola Terk - İhdas Uygulamaları

Yola Terk İhdası Süreci:

Proje Belirleme:

Kamusal projenin tanımlanması ve gerekliliklerin belirlenmesi ile başlar.

 

Arazi Seçimi ve Planlama:

Yolun inşa veya genişletme projesi için uygun arazinin belirlenmesi ve planlanması sürecini içerir.

 

Kamulaştırma Planı:

Terk edilecek arazi ve mülklerin belirlenmesi, kamulaştırma planının oluşturulması ve yasal sürecin başlaması.

 

Hak Sahiplerinin Bildirilmesi:

Kamulaştırma süreci başlatıldığında, arazi sahipleri ve hak sahipleri kamulaştırmadan haberdar edilir.

 

Değerlendirme ve Tazminat Hesaplama:

Kamulaştırma bedeli, arazinin değeri ve hak sahiplerinin tazminatları hesaplanır.

 

Kamulaştırma İşlemi:

Kamulaştırma süreci başlar ve devlet veya belediye araziyi kamusal kullanım için elde eder.

 

Tazminat Ödemesi:

Hak sahiplerine adil bir tazminat ödenir.

 

Yol İnşası:

Kamulaştırılan arazi üzerinde yeni yol inşa edilir veya mevcut yol genişletilir.

Muhasebeci İş Başında

Yola Terk - İhdas Uygulamaları

Hak Sahiplerinin Hakları:

 • Hak sahiplerine adil bir tazminat ödenmesi.

 • Kamulaştırma işlemine karşı yasal itiraz hakkı.

 • Tazminatın zamanında ödenmesi hakkı.

 

Kamulaştırma İhdasının Kamusal Projelere Katkısı:

 • Altyapı geliştirme.

 • Şehir planlaması ve düzenlemeler.

 • Kamusal alanların oluşturulması.

 • Toplum yararı için projelerin hayata geçirilmesi.

 

Yola Terk İhdası Örnekleri:

 • Yol genişletme projeleri.

 • Yeni yol inşaatları.

 • Toplu taşıma projeleri.

 • Şehir merkezi iyileştirmeleri.

yola terk 6 uzunlu harıta.jpeg
bottom of page