top of page

HALİHAZIR HARİTA PROJELERİ

Halihazır haritalar, mevcut bir bölgenin ayrıntılı haritasını çıkarmak için kullanılan kritik bir harita türüdür.

Halihazır haritalar, belirli bir bölgenin doğal özelliklerini, arazi kullanımını, yapıları ve diğer detayları içeren ölçekli haritalardır. Bu haritalar, arazi geliştirme projeleri, inşaat çalışmaları, şehir planlaması

ve daha birçok alanda kullanılmaktadır.

Uzunlu Harita olarak, sahip olduğumuz son teknoloji ekipmanlar ve uzman ekibimizle Halihazır Harita projelerinizi hızlı, detaylı ve güvenilir bir şekilde tamamlıyoruz. Detaylı haritalarımız, projelerinizde karar almanızı kolaylaştırır ve başarıya giden yolda size güçlü bir rehberlik sunar.

Hide and Seek
halihazır harita uzunlu harita 1.png

Halihazır Harita Projeleri

Gerekli Ekipmanlar ve Yazılımlar:

 • Total Station, GNSS veya diğer ölçüm cihazları

 • Harita çizim yazılımları (NetCAD, GIS yazılımları)

 • Topografik harita alım yazılımları

 • Diğer yardımcı ekipmanlar (laser ölçüm cihazları, kameralar)

 

Sahada Veri Toplama:

 • Mevcut arazi üzerinde detaylı ölçümler yapma

 • Doğal özellikleri (nehirler, göller, ormanlar), yapıları, yolları kaydetme

 • Ölçümleri coğrafi koordinatlara dönüştürme

 

Verilerin İşlenmesi ve Harita Üretimi:

 • Sahada toplanan verilerin bilgisayar tabanlı harita yazılımlarıyla işlenmesi

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) kullanarak verilerin düzenlenmesi ve harita oluşturulması

 • Ölçekli harita tasarımı ve detay eklemesi

Muhasebeci İş Başında

Halihazır Harita Projeleri

Kontrol ve Kalite Güvencesi:

 • Harita üzerinde doğruluk ve tutarlılık kontrolü yapma

 • Verilerin eksiksiz ve ölçekli haritaya uygun olduğunu doğrulama

Harita Teslimatı:

Hazırlanan halihazır haritanın müşterilere veya ilgili kişilere güvenilir bir şekilde teslimatı

 

Neden Halihazır Haritalar Önemlidir?

 • Şehir planlaması ve altyapı projeleri için temel veri kaynağı

 • İnşaat projelerinin planlanması ve izlenmesi

 • Doğal afet risk analizleri ve arazi kullanımı planlaması

 • Mülkiyet sınırlarının belirlenmesi ve tapu işlemleri

halihazır harita uzunlu harita 2.png
bottom of page