top of page

İMAR PLANI UYGULAMALARI

About

İmar planı uygulamaları, kentsel gelişim, altyapı projeleri ve çevresel düzenlemeler gibi birçok alanda önemli rol oynamaktadır. Bu süreçlerin başarıyla yönetilebilmesi için güvenilir harita hizmetleri, projelerin planlama, uygulama ve izleme aşamalarında kritik bir öneme sahiptir.

Uzunlu Harita olarak, imar planı uygulamalarınız için güvenilir ve detaylı harita hizmetleri sunuyoruz. Uzman ekibimiz, son teknoloji ekipmanlarımız ve kapsamlı deneyimimizle projelerinizi en üst düzeyde yönetiyor ve başarıya taşıyoruz. Detaylı haritalarımızla planlama ve uygulama süreçlerinizi optimize ederek, zaman ve maliyet tasarrufu sağlıyoruz. 

Hide and Seek
İmar planı uygulamaları 2 uzunlu harita.jpeg

İmar Planı Uygulamaları

Harita Çalışmaları:

 • Arazi kullanım analizi

 • Parsel ve bina detayları

 • Yüksek çözünürlüklü uydu görüntüleme

 • Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS) entegrasyonu

 

Topografik Haritalar:

 • Arazi topografyasının detaylı çıkarılması

 • Eğim analizleri

 • Su yolları ve doğal özelliklerin belirlenmesi

 

Jeodezik ve GNSS Ölçümleri:

 • Yüksek hassasiyetli konum belirleme

 • Proje alanındaki jeodezik kontrol noktalarının kurulması

 • GNSS (Global Navigasyon Uydu Sistemi) teknolojisi ile doğruluk artırma

 

3D Modelleme ve Görselleştirme:

 • Proje alanının üç boyutlu modellemesi

 • Mimari ve altyapı öğelerinin sanal ortamda görselleştirilmesi

 • Paydaşlar için etkileşimli harita sunumları

Muhasebeci İş Başında

İmar Planı Uygulamaları

Proje Tanımlama ve Analiz:

 • Proje alanının detaylı haritaları üzerinden analizler yapma

 • İhtiyaç ve kısıtlamaların belirlenmesi

 

Planlama ve Tasarım:

 • İmar planı tasarım sürecinde harita verilerinin kullanımı

 • İnşaat ve altyapı projeleri için uygun konumların belirlenmesi

 

Uygulama ve İzleme:

 • İnşaat sürecinin harita verileri üzerinden yönetilmesi

 • Proje ilerlemesinin gerçek zamanlı izlenmesi

 

Doğruluk ve Hassasiyet:

 • Yüksek çözünürlüklü haritalar ve GNSS ölçümleri ile doğruluk

 • Detaylı topografik haritalar sayesinde hassasiyet

 

Zaman ve Maliyet Tasarrufu:

 • Proje planlamasında doğru ve güncel harita verileri ile tasarruf

 • İnşaat sürecinde hızlı ve etkili karar alma

 

Görselleştirme ve İletişim:

 • 3D modelleme ve görselleştirme ile proje paydaşlarına etkili iletişim

 • Harita tabanlı sunumlarla anlaşılır projeler

imar planı uygulamalrı 3 uzunlu harita.jpeg
bottom of page