top of page

TUS - TEKNİK UYGULAMA SORUMLULUĞU

About

Temel Uygulama Sorumluluğu (TUS), inşaat projelerinde kullanılan bir belgedir ve üzerine bina veya herhangi bir yapı inşa edilecek arazinin imar durumu belgesine göre hazırlanır. Bu belge, inşaat projelerinin yasal ve teknik gereksinimlere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar. TUS dosyası, genellikle Harita Mühendisleri tarafından titizlikle hazırlanır ve inşaat sürecinin başından sonuna kadar önemli bir rehber niteliği taşır.

 

Uzunlu Harita olarak, geniş deneyime sahip ekibimizle TUS (Temel Uygulama Sorumluluğu) hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz. İnşaat projelerinizde güvenilir ve profesyonel harita mühendislik çözümleri seçeneklerimizi

sizlere sunabilmek için sabırsızlanıyoruz.

Hide and Seek
TUS uzunlu harita.jpeg

Tus - Teknik Uygulama Sorumluluğu

Tapu Senedi:

İnşaatın gerçekleşeceği arazinin mülkiyetini gösteren resmi belge. TUS dosyasında bu belgenin yer alması, inşaatın yasal dayanağını oluşturur.

 

Tip-2 Sözleşme:

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası (HKMO) tarafından düzenlenen bu sözleşme, işin miktarına ve niteliğine göre fiyatlandırılmasını sağlar. İnşaatın ruhsat aşamasındaki mali boyutu belirler.

 

Oda Sicil Kayıt Belgesi:

HKMO tarafından verilen bu belge, projede yer alan mühendis veya firmanın odadaki kaydını gösterir. Profesyonellik ve uzmanlık düzeyini doğrular.

Muhasebeci İş Başında

Tus - Teknik Uygulama Sorumluluğu

Yapı Aplikasyon Projesi:

TUS dosyasının en önemli bileşenlerinden biridir. Yapı Aplikasyon Projesi, inşaatın fiziksel boyutlarını, çekme mesafelerini, kot bilgilerini, yol genişliklerini ve diğer teknik detayları içerir.

 

Proje Müellifi Taahhütnameler:

Proje müellifi veya hazırlayan mühendis/firma, projenin sorumluluğunu taşıdığını beyan eden taahhütnameleri sunar. Bu belgeler, projenin güvenli ve yasal bir şekilde tamamlanmasına dair taahhütleri içerir.

 

İmar Çapı:

İnşaatın gerçekleşeceği bölgenin imar durumunu gösteren bir belgedir. Bu, inşaatın bölgesel düzenlemelere uygun olup olmadığını gösterir.

Temel uygulama sorumluluğu 2 uzunlu harita.jpeg
bottom of page