top of page

TÜNEL İNŞAATI PROJELERİ

About

Tünel inşaatı ve tünel tarama projeleri, modern ulaşım altyapısının önemli birer unsuru olarak öne çıkar.

 

Tünel inşaatı ve tünel tarama projeleri, ulaşım altyapısının temel taşlarından biridir. Harita uygulamaları, bu projelerin başarıyla tamamlanabilmesi ve sürdürülebilir bir ulaşım altyapısının oluşturulabilmesi için vazgeçilmez bir araçtır.

 

Uzunlu Harita olarak Balıkesir ili merkez ve tüm ilçelerindeki Tünel İnşaatı ve Tünel Tarama projelerinizi hassas ve hızlı bir şekilde takip ederek, en ince detay ve bilgilendirmeler ile tamamlıyoruz.

Hide and Seek
Tünel İnşaatı Projeleri Uzunlu Harita.png

Tünel İnşaatı Projeleri

Tünel İnşaatı ve Tünel Tarama Projeleri Nedir?

 

Tünel İnşaatı:

 • Toprak altından geçen tünel yapısının planlanması, tasarlanması ve oluşturulması.

Tünel Tarama:

 • Mevcut tünellerin durumunun detaylı bir şekilde incelenmesi ve bakımının yapılması.

 

Harita Uygulamalarının Rolü:

 

Proje Planlaması:

 • Tünel inşaatı ve tünel tarama projelerinin detaylı bir şekilde planlanması için harita uygulamaları kullanılır.

Arazi ve Zemin Analizi:

 • Tünel rotasının belirlenmesi, zemin analizi ve coğrafi faktörlerin değerlendirilmesi için harita uygulamalarından faydalanılır.

Tünel Tarama ve İzleme:

 • Mevcut tünellerin durumunun izlenmesi, bakımı ve güvenlik kontrolü için harita uygulamaları kullanılır.

Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS):

 • Projelerin coğrafi olarak izlenmesi ve yönetilmesi için CBS entegrasyonu sağlanır.

Muhasebeci İş Başında

Tünel İnşaatı Projeleri

Harita Uygulamaları ve Veri Toplama:

 

Topografik Haritalar:

 • Arazi yapısının detaylı incelenmesi ve tünel rotasının belirlenmesi için topografik haritalardan faydalanılır.

Zemin Analizi:

 • Tünel inşaatı öncesinde zemin analizi yapmak, toprak koşullarını belirlemek için harita uygulamaları kullanılır.

Tünel Tarama Verileri:

 • Mevcut tünellerin iç ve dış durumlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi için harita uygulamaları kullanılır.

Lazer Tarama:

 • Tünel tarama projelerinde, mevcut tünellerin iç yapısının detaylı bir şekilde taraması için lazer tarama teknolojilerinden faydalanılır.

İşletme ve Bakım:

 • Harita uygulamaları, tünel inşaatı ve tünel tarama projelerinin işletme ve bakım aşamalarında da kullanılır. Günlük işleyişin izlenmesi, bakım gereksinimlerinin belirlenmesi ve güvenlik izlemesi için harita uygulamalarından faydalanılır.

Tünel İnşaatı Uzunlu Harita.png
bottom of page