top of page

RÖPERLİ KROKİ HAZIRLAMA

About

Röperli kroki, arazi ve yapıların detaylı haritalarını oluşturmak için kullanılan kritik bir çizim türüdür. Röperli kroki, bir arazinin veya yapının detaylı haritasını çıkarmak amacıyla kullanılan bir çizim türüdür. Bu çizimler, ölçekli haritaların hazırlanmasında ve inşaat projelerinin planlanmasında önemli bir rol oynar. Röperli krokiler, arazinin topografik özelliklerini, mevcut yapıları ve diğer detayları ayrıntılı bir şekilde gösterir.

Röperli kroki, detaylı haritaların oluşturulması için kritik bir araçtır. 

 

Uzunlu Harita olarak, röperli kroki hazırlama projelerinizi hızlı, hassas ve profesyonel bir şekilde yöneterek tamamlıyoruz. Detaylı haritalarınızı oluşturmak veya projelerinizi yönetmek için bize başvurabilirsiniz.

Hide and Seek
röperli kroki 6 uzunlu harita_edited.jpg

Röperli Kroki Hazırlama

Veri Toplama:

Öncelikle, arazi veya yapı üzerinde detaylı ölçümler gerçekleştirilir. Bu ölçümler, topografik detayları, mevcut yapıları ve diğer önemli bilgileri belirlemek için kullanılır.

 

Kontrol Noktaları ve Açılar:

Ölçümlerle birlikte, çizimde referans ve ölçeklendirmenin doğruluğunu sağlamak amacıyla kontrol noktaları ve açılar belirlenir.

 

CAD Programı ile Çizim:

Elde edilen veriler, bir CAD programı kullanılarak çizimlere dönüştürülür. Bu adım, çizimlerin daha hassas ve ölçeklendirilebilir olmasını sağlar.

 

Krokiye Detaylar Eklemek:

Çizimlere, ölçeklendirme, kotlar, açılar ve diğer detaylar eklenir. Yapıların konumları, yolların genişlikleri, dik ve yatay ölçümler gibi ayrıntılar zenginleştirilir.

 

Röperli Kroki’nin Kullanım Alanları:

  • İnşaat projelerinin planlanması ve izlenmesi

  • Arazi geliştirme projeleri

  • Şehir planlaması ve altyapı projeleri

  • Mülkiyet sınırlarının belirlenmesi

  • Su yolu projeleri ve sulama sistemleri

  • Topografik haritaların hazırlanması

Muhasebeci İş Başında

Röperli Kroki Hazırlama

Doğru ve Güvenli İnşaat Projeleri:

İnşaat projelerinin doğru ve güvenli bir şekilde tamamlanmasına yardımcı olur.

 

Arazi Geliştirme Projelerinin Planlanması:

Arazi geliştirme projelerinin planlama aşamalarında önemli bir rol oynar.

 

Altyapı Projelerinde Kullanım:

Şehir planlaması ve altyapı projelerinde yaygın olarak kullanılır.

 

Mülkiyet Sınırlarının Belirlenmesi:

Tapu işlemleri ve mülkiyet sınırlarının doğru belirlenmesine katkı sağlar.

röperli kroki 5 uzunlu harita.webp
bottom of page