top of page

MADEN ÖLÇMELERİ UYGULAMALARI

About

Maden sektörü, doğanın kaynaklarını verimli bir şekilde kullanarak önemli ekonomik katkılarda bulunan bir sektördür. Maden sahalarının doğru bir şekilde ölçülmesi, planlama, izleme ve sürdürülebilir madencilik uygulamalarının temeli olarak öne çıkar.

Uzunlu Harita olarak, maden ölçümleri konusunda uzman ekibimiz ve son teknoloji ekipmanlarımız ile hizmetinizdeyiz. Doğru, detaylı ve güvenilir maden ölçümleri ile projelerinizi şekillendirmek, ihtiyacınıza özel harita çözümleri ve sürdürülebilir madencilik hizmetleriniz için sizlere yardımcı olmaktan gurur duyuyoruz.

Hide and Seek

Maden Ölçmeleri Uygulamaları

Topografik Haritalar:

 • Maden sahasının detaylı topografik haritalarını oluşturma

 • Arazi eğimleri, akarsular ve diğer doğal özelliklerin belirlenmesi

 

Jeodezik ve GNSS Ölçümleri:

 • Maden sahasında yüksek hassasiyetli konum belirleme

 • Jeodezik kontrol ağları kurarak doğruluğu artırma

 

Maden Yatağı Modelleme:

 • Maden rezervlerini belirlemek için jeolojik ve jeofiziksel verilerin entegrasyonu

 • 3D maden yatağı modelleme ve görselleştirme

 

Çevresel İzleme ve Analiz:

 • Çevresel etkilerin izlenmesi ve analizi

 • Toprak erozyonu, su kalitesi, habitat analizleri

 

İşletme Planlaması ve Optimizasyon:

 • Maden sahasının etkin bir şekilde planlanması

 • Zonifikasyon ve optimal işletme alanlarının belirlenmesi

Muhasebeci İş Başında

Maden Ölçmeleri Uygulamaları

Doğru Stok Tahmini:

 • Harita uygulamaları ile yapılan maden ölçümleri, stok tahminlerinin doğruluğunu artırır.

 • Maden rezervlerinin doğru bir şekilde belirlenmesi, işletmelerin sürdürülebilir bir şekilde yönetilmesine olanak tanır.

 

Çevresel Sürdürülebilirlik:

 • Çevresel etkilerin doğru bir şekilde analiz edilmesi, sürdürülebilir madencilik uygulamalarının benimsenmesine katkı sağlar.

 • Toprak ve su kalitesi izlemesi, çevresel sürdürülebilirliği destekler.

 

İşletme Verimliliği:

 • Maden sahasının doğru bir şekilde ölçülmesi, işletme planlamasında ve kaynak yönetiminde verimliliği artırır.

 • Optimal işletme alanlarının belirlenmesi, iş süreçlerini optimize eder.

maden ölçmeleri 3 uzunlu harita.jpeg
bottom of page