top of page

KAMULAŞTIRMA UYGULAMALARI

About

Kamulaştırma, birçok ülkede kamusal projelerin geliştirilmesi için özel mülkiyete sahip arazilerin elde edilmesi sürecini ifade eder. Bu rehber, kamulaştırma sürecinin ne olduğunu, nasıl işlediğini, hak sahiplerinin haklarını ve kamusal projelerin hayata geçirilmesindeki rolünü açıklayacaktır.

 

Kamulaştırma, devletin kamusal projeler (yol inşaatları, altyapı geliştirme, konut projeleri vb.) için özel mülkiyete sahip arazileri satın alması veya el koyması işlemidir. Bu süreç, kamu yararı ve kamusal projelerin

geliştirilmesi açısından önemlidir.

 

Uzunlu Harita olarak Balıkesir ili merkez ve tüm ilçelerindeki Kamulaştırma projelerinizi hassas ve hızlı bir şekilde takip ederek, en ince detay ve bilgilendirmeler ile tamamlıyoruz.

Hide and Seek
birleştirme ayırma işlemleri uzunlu harita 2.png

Kamulaştırılma Uygulamaları

Kamulaştırma Süreci:

 • Proje Belirleme: Kamulaştırma süreci, kamusal projenin tanımlanması ve gerekliliklerin belirlenmesi ile başlar.

 • Kamulaştırma Planı: Kamulaştırma alanı ve hedeflenen araziler belirlenir. Kamulaştırma planı oluşturulur ve yasal süreç başlar.

 • Hak Sahiplerinin Bildirilmes: Kamulaştırma süreci başlatıldığında, arazi sahipleri ve hak sahipleri kamulaştırmadan haberdar edilir.

 • Değerlendirme ve Tazminat Hesaplama: Kamulaştırma bedeli, arazinin değeri ve hak sahiplerinin tazminatları hesaplanır.

 • Kamulaştırma İşlemi: Kamulaştırma süreci başlar ve devlet araziyi satın alır veya el koyar.

 • Tazminat Ödemesi: Hak sahiplerine adil bir tazminat ödenir.

 • Kamusal Projenin İnşası: Kamulaştırılan arazi üzerinde kamusal proje inşa edilir.

 

Hak Sahiplerinin Hakları:

 • Adil bir tazminat ödenmesi

 • Kamulaştırma işlemine karşı yasal itiraz hakkı

 • Tazminatın zamanında ödenmesi hakkı

Muhasebeci İş Başında

Kamulaştırılma Uygulamaları

Kamulaştırmanın Kamusal Projelere Katkısı:

 • Altyapı geliştirme

 • Şehir planlaması ve düzenlemeler

 • Kamusal alanların oluşturulması

 • Toplum yararı için projelerin hayata geçirilmesi

 

Kamulaştırma Yasaları ve İlgili Süreçler:

 • Kamulaştırma yasaları ve düzenlemeleri

 • Mahkeme kararları ve yasal süreçler

 

Kamulaştırma Örnekleri:

 • Yol genişletme projeleri

 • Havalimanı inşaatları

 • Altyapı geliştirme projeleri

 • Konut alanları için planlamalar

bottom of page