top of page

HUS - HARİTA UYGULAMA SORUMLULUĞU

About

Harita Uygulama Sorumluluğu (HUS), inşaat projelerinin planlama, tasarım ve uygulama aşamalarını kapsayan önemli bir belge ve sorumluluktur. Bu belge, inşaatın teknik açıdan doğru, güvenli ve yasal gerekliliklere uygun olarak gerçekleşmesini temin etmek amacıyla hazırlanır. HUS, inşaatın fiziksel boyutları, yerleşim planı, yol genişlikleri, çekme mesafeleri, kot bilgileri ve diğer teknik ayrıntıları içerir.

Uzunlu Harita olarak, farklı proje tecrübeleri ve birikimleriyle hızlı ve güvenilir HUS (Harita Uygulama Sorumluluğu) hizmetleri sunmaktan gurur duyuyoruz. İnşaat projelerinizde güvenilir ve profesyonel bir harita mühendislik çözümü için bize başvurabilirsiniz.

Hide and Seek
İnşaat Alanında Mimar

Hus - Harita Uygulama Sorumluluğu

Teknik Uygunluk:

HUS, inşaat projelerinin teknik uygunluğunu sağlamak adına detaylı teknik bilgiler içerir. Bu sayede inşaatın standartlara uygun ve güvenli bir şekilde gerçekleşmesi temin edilir.

 

Yasal Uygunluk:

HUS, inşaatın yasal gerekliliklere uygunluğunu belgeler. Bu, projenin ilgili yönetmeliklere ve kanunlara uygun olarak yürütüldüğünü gösterir.

 

İmar Durumu ve Çevresel Uygunluk:

Belge, inşaatın imar durumu ve çevresel düzenlemelere uygunluğunu belgeler. Bu, projenin çevresel etkilerini göz önünde bulundurarak planlandığını gösterir.

Muhasebeci İş Başında

Hus - Harita Uygulama Sorumluluğu

Aplikasyon Projesi:

İnşaatın tasarımını ve teknik detaylarını içeren aplikasyon projesini içerir. Bu proje, inşaatın planlanan özelliklere uygun olarak gerçekleştirilmesini sağlar.

 

Tapu Senedi:

İnşaatın gerçekleşeceği arazinin mülkiyetini gösteren resmi belge.

 

Tip-2 Sözleşme:

İnşaatın mali boyutunu belirleyen ve fiyatlandırmayı düzenleyen bir sözleşme.

 

Oda Sicil Kayıt Belgesi:

Mühendis veya firmaya ait kayıtları gösteren belge.

Proje Müellifi Taahhütnameler:

Projeyi hazırlayan kişinin veya firmanın sorumluluklarını taahhüt ettiği belgeler.

Temel uygulama sorumluluğu 2 uzunlu harita.jpeg
bottom of page