top of page

FOTOGRAMETRİK UYGULAMA PROJELERİ

About

Fotogrametri, fotoğraf görüntülerini kullanarak ölçüm ve haritalama yapma sürecini ifade eder.

Fotogrametrik harita ölçümleri, arazi haritalama, altyapı izleme ve çevresel izleme gibi çeşitli alanlarda önemli bir rol oynar. Bu ölçümler, yüksek hassasiyet ve doğrulukla birleştiğinde, planlama, inşaat, çevresel izleme ve sürdürülebilirlik gibi konularda büyük katkı sağlar. Fotogrametrik harita ölçümleri, teknolojinin gelişimiyle birlikte daha etkili ve verimli hale gelirken, farklı endüstrilerdeki uygulama alanları da sürekli genişlemektedir.

Uzunlu Harita olarak tüm büyük ölçekli ya da küçük ölçekli fotogrametrik projelerinizi, yıllardır Türkiye ve yurtdışında edindiğimiz geniş tecrübe, bilgi ve birikimimizi kullanarak güvenilir ve hızlı bir şekilde takip ederek, yüksek kalitede detaylar ve bilgilendirmeler ile tamamlıyoruz.

Hide and Seek
32.png

Fotogrametrik Uygulama Projeleri

Fotogrametrik Harita Ölçümleri Nedir?

 

Fotogrametrinin tanımı ve temel prensipleri. Fotoğraf görüntüleri kullanılarak ölçüm ve haritalama yapma süreci.

 

Fotogrametrik Harita Ölçümlerinin Amaçları:

 • Arazi Haritalama: Arazi yapısı, arazinin kullanımı ve yerleşim planlarının hazırlanması.

 • Altyapı İzleme: Yollar, köprüler, binalar ve diğer altyapı projelerinin izlenmesi.

 • Çevresel İzleme: Çevresel değişikliklerin izlenmesi ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi.

 

Fotogrametrik Harita Ölçme Yöntemleri:

 • Analog Fotogrametri: Geleneksel film tabanlı kameraların kullanılması.

 • Dijital Fotogrametri: Sayısal kameralar ve dijital teknolojinin kullanılması.

 • İnsansız Hava Araçları (İHA): Dronlar aracılığıyla hava görüntülerinin toplanması.

Muhasebeci İş Başında

Fotogrametrik Uygulama Projeleri

Dijital Teknolojiler ve Son Teknolojik Uygulamalar:

 • Lidar Teknolojisi: Lazerle uzaklık ölçümü yaparak 3D modellemeyi geliştirir.

 • Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi: Görüntü analizi ve veri işleme için kullanılır.

 • Havada Çözünürlük: Yüksek çözünürlüklü görüntülerin toplanması ve analizi.

 

Örnek Uygulamalar ve Projeler:

 • Fotogrametrik harita ölçümlerinin farklı projelerdeki kullanım örnekleri.

 • Altyapı izleme, arazi haritalama ve çevresel izleme projeleri.

1010363183.jpeg
bottom of page