top of page

ENDÜSTRİYEL İNŞAAT PROJELERİ

About

Endüstriyel inşaat projeleri, büyük ölçekli tesislerin ve altyapıların hayata geçirilmesi sürecinde karmaşık aşamaları barındıran büyük projelerdir. Bu projelerin başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için

harita uygulamaları kritik bir öneme sahiptir.

Endüstriyel inşaat projelerinde harita uygulamaları, karmaşık işleri daha anlaşılır ve yönetilebilir hale getirerek projenin başarılı bir şekilde tamamlanmasına katkıda bulunur.

Uzunlu Harita olarak tüm Endüstriyel İnşaat Projelerinizde gerekli olan Harita Uygulamalarını yıllardır edindiğimiz bilgi ve birikimimizi kullanarak, güvenilir ve hızlı bir şekilde takip ederek tamamlıyoruz.

Hide and Seek
endüstriyel inşaat projeleri uzunlu harita_edited.jpg

Endüstriyel İnşaat Projeleri

Arazi ve Zemin İncelemeleri:

 • Topografi Haritaları ve Arazinin Detaylı İncelenmesi: Projeye önceden hakim olabilmek adına topografi haritaları ve arazi incelemeleri, inşaat sahasının özelliklerini belirlemek için kullanılır.

 • Zemin Etüdü ve Jeoteknik Analizlerin Rolü: Güçlü bir altyapı için zemin etüdü ve jeoteknik analizler, inşaatta karşılaşılacak zemin koşullarını önceden değerlendirir.

 

İnşaat Proje Planlamaları:

 • CBS ile Projelendirme: Coğrafi bilgi sistemleri, projenin her aşamasında detaylı haritalar çıkarmak, kaynakları yönetmek ve etkin planlamalar yapmak için kullanılır.

 • 3D Modelleme ve Tasarım: Yapıların ve altyapının detaylı 3D modelleri, tasarım aşamasında daha sağlam kararlar alınmasını sağlar.

 

Hafriyat ve Dolgu Kontrolleri:

 • Detaylı Hafriyat Yönetimi: İnşaat sahasında gerçekleşen hafriyat ve dolgu işlemleri, harita uygulamalarıyla detaylı bir şekilde denetlenir.

 • Miktar Hesaplamaları ve Kontroller: Hafriyat miktarları, harita uygulamaları sayesinde hassas bir biçimde hesaplanır ve kontrol edilir.

 

İnşaat Proje İlerlemesinin Takibi:

 • CBS ile İlerleme İzleme: Projelerin zamanında ilerlemesi, harita uygulamaları aracılığıyla detaylı bir şekilde takip edilir.

 • Yerleşim ve Kot Kontrolü: Yapıların yerleşimi, kot kontrolü ve uygunluğu, harita uygulamaları sayesinde sürekli olarak izlenir.

Muhasebeci İş Başında

Endüstriyel İnşaat Projeleri

Altyapı ve İkincil Sistemler:

 • Altyapı Planlamaları: Su, kanalizasyon, enerji ve iletişim altyapılarının detaylı planlamaları, projenin sürdürülebilirliği için büyük önem taşır.

 • Güvenlik Sistemleri ve Drenaj Planlamaları: Harita uygulamaları, güvenlik sistemlerinin optimal konumlandırılması ve drenaj planlamalarının doğru bir şekilde yapılmasına yardımcı olur.

 

Navigasyon ve Erişim Yolları:

 • Erişim Yolu Planlamaları: İnşaat sahasına güvenli erişim yollarının planlanması, harita uygulamaları ile optimize edilir.

 • Navigasyon ve Güvenli Taşıma: İnşaat araçları ve malzemelerin güvenli navigasyonu, harita uygulamaları tarafından desteklenir.

 

Kalite Kontrol ve Güvenlik:

 • Kalite Kontrol İçin Harita Uygulamaları: İnşaat sürecinde kalite kontrolü, harita uygulamalarının detaylı analizleri ile desteklenir.

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Planlamaları: İş sağlığı ve güvenliği planlamaları, harita uygulamaları aracılığıyla entegre bir şekilde yürütülür.

 

İşletme ve Bakım Süreçleri:

 • Süreç Yönetimi ve Haritalama: İnşaat sonrası süreçler, harita uygulamaları kullanılarak detaylı bir şekilde yönetilir.

 • Bakım ve Tesis Yönetimi: CBS'nin kullanımı, bakım ve tesis yönetimi süreçlerini daha etkili hale getirir.

Endüstriyel İnşaat Projeleri Uzunlu Harita_edited.jpg
bottom of page