top of page

DEFORMASYON ÖLÇMELERİ

About

Deformasyon, bir malzemenin şeklinde veya boyutlarında meydana gelen değişiklikleri ifade eder. Bu değişiklikler, arazinin doğal süreçler, yapısal etmenler veya diğer çevresel etkilerle zaman içinde gerçekleşebilir. Deformasyon ölçümü, bu değişimleri belirleyerek, arazinin güvenliği, yapıların dayanıklılığı ve çevresel etkilerin değerlendirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.

Deformasyon ölçümü, altyapının güvenliği, çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve sürdürülebilir planlama açısından kritik bir araçtır. Pixel Harita olarak, Balıkesir ili merkezi ve tüm ilçelerindeki projelerinizde deformasyon ölçümlerini hassas bir şekilde takip ederek, güvenli ve sürdürülebilir çözümler sunuyoruz. İhtiyaçlarınız için bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Hide and Seek
deformasyon ölçmeleri uzunlu harita_edited.jpg

Deformasyon Ölçmeleri

Yapılar, Araziler ve Nesneler Üzerindeki Değişikliklerin İzlenmesi:

 • Arazi İzleme: Topografik değişiklikleri ve kaymaları izlemek için deformasyon ölçüm projeleri kullanılır. Erozyon, toprak kaymaları ve doğal afetlerin etkilerini belirlemek arazi kullanım planlaması için önemlidir.

 • Yapı İzleme: Binalar, köprüler veya diğer yapıların deformasyonu izlenir. Yapısal güvenlik ve dayanıklılık değerlendirmeleri için kritik bir unsurdur.

 • Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED): Proje alanındaki çevresel etkilerin izlenmesi ve değerlendirilmesi için kullanılır. Madencilik, inşaat veya endüstriyel projelerin çevresel etkilerini belirlemek için önemlidir.

 

Deformasyon Ölçümü Projelerinin Aşamaları:

 • Proje Planlaması: Hangi alanların veya yapıların izleneceği ve hangi ölçüm araçlarının kullanılacağı planlanır.

 • Ölçüm Teknikleri: Deformasyon ölçümü için kullanılan teknikler ve araçlar belirlenir. GPS, İHA ve sismik izleme gibi çeşitli teknikler kullanılabilir.

 • Uygulama ve Veri Toplama: Deformasyon ölçümleri sahada gerçekleştirilir ve veriler toplanır. Yüksek hassasiyetli ölçüm cihazları ve sensörler kullanılarak doğru veriler elde edilir.

 • Analiz ve Raporlama: Elde edilen veriler analiz edilir, deformasyonun nedenleri belirlenir ve sonuçlar raporlanır. İlgili paydaşlara bilgi sunularak gerekli önlemler alınabilir.

Muhasebeci İş Başında

Deformasyon Ölçmeleri

Deformasyon Ölçümü Teknikleri:

 • GPS (Küresel Konumlama Sistemi): Yer yüzeyinin değişikliklerini yüksek hassasiyetle izlemek için kullanılır.

 • İnsansız Hava Araçları (İHA): Arazinin yüksek çözünürlüklü görüntülerini çekmek ve değişiklikleri tespit etmek için kullanılır.

 • Sismik İzleme: Deprem riski olan bölgelerde yer altı değişikliklerini izlemek için kullanılır.

 

Örnek Projeler ve Deformasyon Ölçümü Uygulamaları:

 • Yapısal Deformasyon İzleme: Yüksek binaların, köprülerin veya tünellerin deformasyonunu izlemek.

 • Doğal Afet Etkilerinin İzlenmesi: Depremler, toprak kaymaları veya sel gibi doğal afetlerin etkilerini belirlemek.

 • Madencilik ve Endüstriyel Projeler: Maden sahalarında, taş ocaklarında veya endüstriyel tesislerde çevresel etkilerin izlenmesi.

deformasyon ölçmeleri 4 uzunlu harita_edited.jpg
bottom of page