top of page

çözümlerimiz...

Fotogrametrik çözümler
 

İmar Planına Altlık 1/5000 lik ve 1/1000 lik Halihazır Haritalar - Maden Ocakları - Stok -Pasa Hakediş Ölçümleri -Raylı Sistemler 

Şeritvari Yol Projelerinizde - Altyapı Projelerinizde - Sunum Simülasyon 3D görünüm çalışmalarınız için

Yersel Mühendislik Ölçümleri
 
Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim yönetmeliğine uygun olarak ; 

İmar Planına Altlık 1/5000 lik ve 1/1000 Lika Halihazır Haritalar - Maden Ocakları - Stok -Pasa Hakediş Ölçümleri -Raylı Sistemler 

Şeritvari Yol Projelerinizde - Altyapı Projelerinizde - Sunum Simülasyon 3D görünüm çalışmalarınız için

Lidar Tarama Nokta Bulutu Röleve
 

Bina içi ve Dışı yersel tarama 

Mobil Lidar tarama

Şeritvari güzergah projelerinizde 

Kadastro İmar Uygulamaları

 

18,Madde Uyugulaması - Parselasyon - İfraz Tevhid Yolaterk - Sınırlandırma Haritası - Vaziyet Bağımsız Röperli Kroki - HUS -Proje aplikasyon - Kamulaştırma

Mühendislik Ölçümleri

Jeodezik ağlar - Nivelman hesapları - RTK -CORS - STATİK ölçümler

İnşaat Kazı Planı takibi Temel ve Kolon Aplikasyonları 

Yol Köprü Baraj Gölet İnşaatlarının ölçümleri 

Röleve - Plankote - Çelik çatı - Cephe çalışmaları

Deformasyon ölçümleri

CBS altıklarının hazırlanması

Kübaj - Kesit - Hafriyat hesaplamaları ve hakediş hazırlıkları

TOPCON ÖLÇÜM CİHAZLARI VE EKİPMANLARI

2.El Alım Satımı 

Günlük Haftalık ve aylık Kiralama Hizmeti

Tanıtım Demo Sunum Hizmetleri

bottom of page